Industriële ovens & installaties

Thermische naverbranders

Thermische naverbranders op elke industriële installatie

Elke industriële reinigingsoven van Strunz is uitgerust met een thermische naverbrander. Deze expertise kunt u inschakelen voor elke industriële installatie waar thermische naverbranding vereist is voor de nabehandeling van verontreinigde luchtstromen.

De naverbrander

De thermische naverbrander vormt een onmisbaar onderdeel van elke industriële reinigingsoven. Nadat de organische vervuiling in de reinigingsoven via thermische reiniging is omgezet in gasvorm, moet dit gas een ‘reinigende’ nabehandeling krijgen om luchtvervuiling te voorkomen. Door de aanwezigheid van thermische naverbranders in al onze installaties, bouwden wij de afgelopen dertig jaar een grote expertise op in dit specifieke vakgebied.

Vooral op energiezuinigheid scoren onze thermische naverbranders uitzonderlijk sterk. Zo voldoen onze thermische naverbranders aan de strengste milieuvoorschriften.

Ook voor de thermische naverbranders blinken Strunz installaties uit in een perfecte controle van de temperatuur, de verblijfsduur en de perfecte vermenging van zuurstof in combinatie met de verontreinigde gassen, waardoor de thermische naverbrander probleemloos de noodzakelijke verwerking van uw vervuilde luchtstromen garandeert.

Moleculaire structuur breken

Een thermische naverbrander behandelt het gas dat ontstaat in een industriële oven op zeer hoge temperaturen. Deze hitteverwerking breekt de moleculaire structuur van de schadelijke stoffen, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen binnen de wettelijke grenzen blijft.

Ook op andere industriële installaties

Naast onze eigen industriële reinigingsovens passen we deze technologie op veelvuldig verzoek ook toe op andere industriële installaties. Een mooi voorbeeld hiervan is een naverbrander op de ovens van lakkerijen in o.a. de automobielindustrie en haar toeleveranciers.

Zowel voor installaties die nog geen thermische naverbrander hebben - en dus de vervuilende gassen rechtstreeks uitstoten - als installaties met een gebrekkige thermische naverbrander bieden wij op maat de gepaste oplossing. Wij werken rechtstreeks voor de eindklant én voor machinebouwers.

Energierecuperatie

Thermische naverbranding biedt bovendien heel wat mogelijkheden voor energierecuperatie. Ook voor een warmteterugwinningsinstallatie bent u bij ons aan het juiste adres.

Vervuiling nog te groot?

Wanneer thermische naverbranding niet volstaat om alle vervuilende stoffen in het gas te reduceren, dan biedt een filterinstallatie op hoge temperatuur en/of een gaswasinstallatie aanvullend een oplossing. Ook hiervoor kunt u rekenen op de expertise en ervaring van Strunz.