Industriële ovens & installaties

Industriële reinigingsovens

Dé wereldwijde nummer 1 voor industriële reinigingsovens

Strunz ontwikkelt en bouwt industriële reinigingsovens die zich onderscheiden door hun lange levensduur, het bijzonder lage energieverbruik en de uiterst hoge betrouwbaarheidsgraad. Meer dan 80% van de ovens die we in onze beginjaren ontwikkelden, levert na 30 jaar trouwe dienst nog uitmuntende prestaties. Dankzij deze sterke prestaties mogen onze klanten gegarandeerd rekenen op de laagste Total Cost of Ownership. Ons gamma aan industriële reinigingsovens omvat zowel 100% maatwerk als de oventypes Mini-Line, S-Line en Pro-Line. Ontdek hier onze verschillende types industriële reinigingsovens.

Reinigingsovens

De industriële reinigingsovens van Strunz zijn uniek in effectiviteit, betrouwbaarheid en energieverbruik doordat ze gebruik maken van een uitgekiende combinatie van warmte en een laag zuurstofniveau om organische stoffen te verwijderen. Dit maakt onze ovens uitermate geschikt voor het ontlakken of reinigen van allerlei mogelijke onderdelen en materialen.

Strunz ovens verwijderen volgens een uiterst gecontroleerd verhittingsproces oliën, vetten, kunststoffen, coatings, rubbers, lijmen, verf, voedingsmiddelen, harsen,... van allerlei productietools, machineonderdelen en diverse andere onderdelen uit onder andere lakkerijen, chemische fabrieken, raffinaderijen en verschillende voedingsbedrijven.

Ontdek hier onze verschillende types van industriële reinigingsovens.

Wat zijn de voordelen van onze industriële reinigingsovens?

  • De grote kracht van Strunz schuilt in de diepgaande kennis van thermische reinigingstechnieken. Onze expertise en jarenlange ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen en bouwen van reinigingsinstallaties die de warmte en het zuurstofniveau gecontroleerd op het beoogde niveau brengen en stabiel houden om organische materialen op een gecontroleerde manier af te breken.
  • De verhitting gebeurt in een zuurstofarme omgeving, waardoor er nooit vlammen of vuur aan te pas komen. Het reinigingsproces in onze ovens verloopt uitermate gecontroleerd, wat elke mogelijke beschadiging of vervorming van de te reinigen onderdelen uitsluit. Dit is van groot belang bij het reinigen van kostbare onderdelen zoals matrijzen, extruders of warmtewisselaars. Onze industriële reinigingsovens zijn dus geen zogeheten ‘uitbrandovens’ of ‘smeltovens’.
  • Onze ovens garanderen dankzij de efficiënte verhitting een reinigings- of ontlakkingsproces dat veilig, milieuvriendelijk én energiezuinig verloopt. Zo ligt het gasverbruik drie tot vier keer lager dan andere ovens en verbruiken onze ovens amper water.
  • Zelfs met een veel lager energie- en waterverbruik verwerken onze ovens op veilige en gecontroleerde wijze een zeer grote hoeveelheid vervuiling per charge.
  • Onze industriële reinigingsovens zijn uitgerust met een unieke en zelf ontwikkelde PLC-sturing die het toelaat om de oven op afstand te monitoren en indien nodig bij te sturen. Elke parameter van het pyrolyseproces wordt elektronisch opgevolgd en gemeten. Na het reinigingsproces kan het verloop van al deze parameters gerapporteerd worden.
  • Wij bouwen onze industriële reinigingsovens zo, zodat ze in een latere fase perfect kunnen worden uitgerust met extra add-ons om bijkomend energie te besparen of de werkzaamheden te vergemakkelijken. Alle nodige bevestigingspunten, bekabeling en ruimte in de schakelkast voor latere uitbreidingen worden al in de basisoplossing voorzien. Een mooi voorbeeld hiervan is een warmteterugwinningsinstallatie.


Hoe verloopt het reinigingsproces?

De oven zet door een combinatie van verhitting en een laag zuurstofniveau de te verwijderen organische vaste stoffen om in zwelgassen. Deze zwelgassen worden in een thermische naverbrander op hoge temperatuur naverbrand en zo moleculair afgebroken, zodat de uitstoot van de oven voldoet aan de geldende milieuvoorschriften.

De emissie van onze ovens bestaat bijgevolg hoofdzakelijk uit waterdamp en koolstofdioxide. De schadelijke stoffen blijven strikt beperkt tot het wettelijk toegelaten gehalte ppm. Indien er in de aanwezige vervuiling chloor, fluor of andere schadelijke c.q. agressieve stoffen voorkomen, dan wordt een extra gaswasinstallatie voorzien om ervoor te zorgen dat de uitstoot binnen de geldende normen zal vallen.