Add-ons industriële installaties

Filterinstallaties voor lage temperatuur

Gaswasinstallaties met droge of natte gaswasmethode

Een gaswasinstallatie biedt een oplossing wanneer thermische naverbranding niet voldoende is om de vervuilende stoffen in het gas af te breken. In de gaswasinstallatie wordt het gas ‘gewassen’ met een natte of droge methode, zodat de vervuiling alsnog efficiënt uit het gas wordt gehaald en niet naar de buitenlucht uitgestoten wordt.

Afhankelijk van de specifieke vervuilende stoffen (chloor, fluor, kwik,...) bepalen wij de juiste reinigingstechniek in de gaswasinstallatie. Er bestaan tal van mogelijke reinigingstechnieken. Onze totaalservice omvat dus eerst een grondige analyse waarna de volledige gaswasinstallatie op maat wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

Een gaswasinstallatie garandeert de verwijdering van de hierboven beschreven vervuilingen in de gasstroom die eenvoudigweg niet door een hoge temperatuur weg te nemen zijn. Door het wassen van de gassen kunnen deze schadelijke bestanddelen wel uit de luchtstroom verwijderd worden, zodat de uiteindelijke uitststoot binnen de normen blijft. Vooral bij zeer complexe gasstromen, biedt deze techniek vaak een oplossing.